საქართველოს ვირტუალური სახელმძღვანელო

ისტორიული ადგილებისა და მემკვიდრეობითი აქტივებისათვის

ტურები
ფოთი
ფოთის საკათედრო ტაძარი

ფოთის საკათედრო ტაძარი

ლოკაცია