საქართველოს ვირტუალური სახელმძღვანელო

ისტორიული ადგილებისა და მემკვიდრეობითი აქტივებისათვის

ტურები

პროექტის ფარგლებში შეიქმნა ვირტუალური სახელმძღვანელო, რომლის მიზანია შავი ზღვის საზღვრისპირა კულტურული, ისტორიული და ბუნებრივი მემკვიდრეობების შენარჩუნება/განვითარების აუცილებლობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება. 
სახელმძღვანელო წარმოადგენს ინტერაქტიულ ინსტრუმენტს, რომელიც ტურისტებს მისცემს საშუალებას შეისწავლონ რუკაზე აღნიშნული ობიექტები,  განახორციელონ ამ ობიექტების ვირტულური ტური, გაეცნონ მათ ისტორიას და გაიგონ ბევრის სხვა საინტერესო ინფორმაცია მათ შესახებ.